OBS: Detta är utgåva 2015.11. Sidan är avslutad 2019.

Ersättning för sjukvårdsutgifter, d.v.s. utgifter för sjukvård utomlands eller inom den icke offentligt finansierade vården i Sverige, är skattepliktig bara om ersättningen betalas i form av livränta på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som tecknats i samband med tjänst (11 kap. 42 § IL). Övriga ersättningar på grund av nämnda försäkring räknas till inkomstslaget tjänst (10 kap. 2 § IL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]