OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) är ett oberoende internationellt institut. Styrelsen för SIPRI kan skattefritt lämna vissa ersättningar till forskare vid SIPRI som

  • är utländska medborgare
  • är kontraktsanställda på bestämd tid
  • vid tidpunkten för anställningen hos SIPRI inte är bosatta i Sverige.

Detta gäller såväl obegränsat som begränsat skattskyldiga forskare.

De ersättningar som enligt dessa förutsättningar är skattefria enligt 11 kap. 21 § andra stycket IL är

  • ökade levnadskostnader
  • skolavgifter för barn
  • bostadsförmåner.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]