OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Ekonomiska föreningar som är kooperativa i inkomstskattelagens mening får i många fall göra avdrag för lämnad utdelning. Mottagaren beskattas på olika sätt för utdelningen beroende på vad det är för typ av utdelning och i vilket inkomstslag utdelningen ska tas upp.