OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Sidan är avslutad 2018.

Meny

I vissa fall kan det beräknade riktvärdet behöva justeras på grund av att det finns säregna förhållanden som inte har beaktats i värderingsmodellen. Här beskrivs olika justeringsanledningar som är hänförliga till hyreshus och ägarlägenheter respektive tomtmark till sådan byggnader.

Referenser inom fastighetstaxering