OBS: Detta är årsutgåva 2015.12. Sidan är avslutad 2017.

Meny

I vissa fall kan det beräknade riktvärdet behöva justeras på grund av att det finns säregna förhållanden som inte har beaktats i värderingsmodellen. Här får du information om olika justeringsanledningar som är hänförliga till småhus respektive tomtmark till småhus.

Referenser inom fastighetstaxering