OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Artikel 16 omfattar inte endast styrelsemedlem utan även medlem i annat liknande organ. Detta avviker från artikel 16 i OECD:s modellavtal. I övrigt överensstämmer artiklarna i sak.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]

Referenser inom skatteavtal