OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Skatteverket ska ta ut en förseningsavgift på 1 000 kronor när en uppgiftsskyldig inte har lämnat en periodisk sammanställning eller har lämnat den för sent (48 kap. 6 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Referenser inom förseningsavgift