OBS: Detta är årsutgåva 2015.14. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

Här får du veta vad som gäller när fysiska personer och dödsbon avyttrar ett handelsbolag: hur vinsten eller förlusten ska beräknas, när vinsten eller förlusten ska beskattas respektive dras av i inkomstslaget kapital samt när kapitalvinsten i stället ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.