OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Här får du veta vad som gäller när fysiska personer och dödsbon avyttrar ett handelsbolag: hur vinsten eller förlusten ska beräknas, när vinsten eller förlusten ska beskattas respektive dras av i inkomstslaget kapital samt när kapitalvinsten i stället ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.