OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Koncerner och intressegemenskaper är inte skattesubjekt, utan det är de enskilda juridiska personerna som beskattas för sina inkomster. Skattelagstiftningen tar dock hänsyn till koncernförhållanden i vissa fall genom reglerna om koncernbidrag och koncernavdrag. Begreppet intressegemenskap är viktigt för många olika regler i inkomstskattelagen och det finns vissa skyddsregler för transaktioner inom intressegemenskaper.