OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 4 nov 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Skatteverket är beslutande myndighet i ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (4 § HUSFL). Lagen saknar regler om omprövning av beslut. Förvaltningslagens regler om omprövning är därför tillämpliga på de överklagbara beslut Skatteverket fattar med stöd av lagen (27 § FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1]
  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1]

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande