OBS: Detta är utgåva 2018.13. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är beslutande myndighet i ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (4 § HUSFL). Lagen saknar regler om ändring av beslut. Förvaltningslagens regler om ändring av beslut är därför tillämpliga på de överklagbara beslut Skatteverket fattar med stöd av lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1]