OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Det finns inga särskilda bestämmelser om omprövning av beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av en bouppteckning. Förvaltningslagens bestämmelse om omprövning är därför tillämplig på dessa beslut.

Eftersom ett omprövningsbeslut inte får vara till nackdel för någon enskild part är det dock normalt inte möjligt för Skatteverket att genom omprövning ändra ett beslut att registrera en bouppteckning. Ett sådant omprövningsbeslut är nämligen oftast till nackdel för någon enskild part.

I vissa fall kan det vara möjligt att ändra ett beslut att inte registrera en bouppteckning. Om samtliga dödsbodelägare är överens om att bouppteckningen ska registreras och Skatteverkets beslut är uppenbart oriktigt, bör det således vara möjligt att genom omprövning registrera bouppteckningen.