OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Meny

Här hittar du information om när och hur kupongskatt ska betalas.

Hur ska inbetalning göras?

Det är den som ska lämna redovisningen av kupongskatten till Skatteverket som även ska betala in den till Skatteverkets plusgironummer för kupongskatteinbetalningar. I de fall utdelningsmottagaren själv ska betala in kupongskatten, skickar Skatteverket ut en skrivelse där det står hur skatten ska betalas.

När ska inbetalning göras?

Skatten ska betalas senast samma dag som redovisning ska lämnas (19 § KupL). En central värdepappersförvarare får i vissa fall betala in skatten senare (8 § tredje stycket KupL).

Om betalningen av kupongskatten är försenad kan Skatteverket ta ut dröjsmålsavgift.

För mycket inbetald kupongskatt

Om för hög kupongskatt redovisats och inbetalats för en utdelningsmottagare kan återbetalning begäras.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Kupongskattelag (1970:624) [1] [2]