OBS: Detta är årsutgåva 2015.14. Visa senaste årsutgåvan.

Meny

För vissa beslut gäller en särskild beslutsordning som innebär att Skatteverkets handläggare ska förankra beslutet hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare (SKB) innan det fattas.