OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Ett beslut om skattetillägg på grund av att skatteavdrag inte har gjorts ska meddelas senast under det sjätte året efter utgången av det kalenderår då avdraget skulle ha gjorts (52 kap. 8 § SFL).

Sexårsregeln har dock en begränsning som innebär att ett beslut om skattetillägg måste meddelas samtidigt med ett beslut om betalningsansvar (52 kap. 8 § 2 st SFL). Det innebär att Skatteverkets möjlighet att besluta om skattetillägg upphör efter det att Skatteverket har meddelat ett beslut om betalningsansvar för ej gjorda skatteavdrag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]