OBS: Detta är utgåva 2015.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket ska meddela beslut om att ta ut kontrollavgift för kassaregister och personalliggare inom 2 år från den dag då beslutet om tillsyn eller kontrollbesök meddelades (52 kap. 9 § första stycket SFL).

Ett beslut om kontrollavgift för den som inte har fullgjort dokumentationsskyldigheten vid upplåtelse av plats för torg- och marknadshandel, eller vid omsättning av investeringsguld ska meddelas inom 2 år från den dag då Skatteverket konstaterade att dokumentationsskyldigheten inte har fullgjorts (52 kap. 9 § andra stycket SFL).

En kontrollavgift får inte beslutas för en person som har avlidit (52 kap. 10 § SFL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar