OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Föräldrapenning och vissa andra ersättningar enligt socialförsäkringsbalken i samband med vård är skattepliktiga.

Föräldrapenning, närståendepenning, särskilt pensionstillägg och vårdbidrag

Föräldrapenningsförmåner, närståendepenning och vårdbidrag enligt SFB som betalas ut i samband med vård är skattepliktiga (11 kap. 31 § första stycket IL).

Om viss del av vårdbidraget är ersättning för merutgifter är denna del skattefri (11 kap. 31 § andra stycket IL).

Särskilt pensionstillägg enligt 73 kap. SFB är skattefritt (11 kap. 32 § första stycket IL).

Vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag är skattefritt (11 kap. 32 § andra stycket IL).

Andra ersättningar och bidrag

Vissa andra ersättningar och bidrag är inte skattepliktiga, t.ex. hemsjukvårdsbidrag och hemvårdsbidrag som utgår till vårdbehövande från kommun och landsting.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Lag (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag [1]
  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1]