OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är beslutande myndighet vid handläggning av ärenden enligt förordningen om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Vem fattar beslutet?

Skatteverket är den beslutande myndigheten vid tillämpningen av förordningen (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige (1 § IdF). Det är alltså Skatteverket som efter ansökan fattar beslut om

  • utfärdande av identitetskort
  • avslag på ansökan
  • återkallelse av identitetskort
  • andra beslut som kan behöva fattas i samband med tillämpningen av förordningen.

Om beslut enligt förordningen ska omprövas, i samband med begäran om omprövning eller vid överklagande, är det också Skatteverket som fattar beslut.

Skatteverket har med stöd av 20 § IdF meddelat föreskrifter om identitetskort, SKVFS 2009:14.

Beslut enligt förordningen gäller omedelbart

Ett beslut enligt förordningen, t.ex. om avslag eller återkallelse, gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (19 § IdF).

Särskilt om prövning av ansökan

För att en prövning av en ansökan om identitetskort ska göras måste sökande dessförinnan ha betalat en ansökningsavgift (21 § IdF). Om så inte har skett gäller bestämmelserna i 11 § avgiftsförordningen i tillämpliga delar. För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 12–14 §§ avgiftsförordningen.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om identitetskort; [1]

Lagar & förordningar

  • Avgiftsförordning (1992:191) [1]
  • Förordning (2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1] [2] [3] [4]