OBS: Detta är utgåva 2015.16. Visa senaste utgåvan.

Vissa ersättningar och förmåner till utomlands stationerad personal vid en statlig myndighet ska inte tas upp.

Skattefria ersättningar och förmåner

Vissa kostnadsersättningar och förmåner till statligt anställda som är stationerande utomlands är skattefria. Det gäller ersättningar och förmåner som beror på stationeringen och avser

  • bostad på stationeringsorten
  • avgift för barns deltagande i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg eller liknande, samt måltider, dock endast till den del avgiften överstiger den avgift som normalt gäller för sådan verksamhet i Sverige
  • avgift för barns skolgång i grundskola, gymnasieskola eller liknande, samt skolmåltider
  • egna och familjemedlemmars resor till och från stationeringsorten, men högst fyra resor per person och kalenderår
  • vissa medföljande- och merkostnadstillägg (11 kap. 21 § IL).

Både ersättningar och förmåner från den statliga arbetsgivaren, samt från EU:s institutioner, organ och byråer omfattas av reglerna.

Kostnader vid förflyttning

Statligt anställda kan dessutom få skattefri ersättning för utgifter eller merkostnader till följd av en förflyttning till eller från en stationeringsort utomlands eller mellan orter i utlandet (11 kap. 27 § IL).

Högsta belopp för merkostnadstillägg

Skatteverket har i allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter angett de högsta belopp som kan ges ut skattefritt för merkostnader på stationeringsorter i olika länder (SKV A 2014:14 och 2013:26)

Inget avdrag för utgifter

Om en anställd har fått kostnadsersättning som är skattefri enligt ovan kan han eller hon inte få avdrag för de utgifter som ersättningen ska täcka (12 kap. 3 § IL).

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2014 [1]
  • Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:26) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2014 [1]

Lagar & förordningar