OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Belöningsresor och vinster i försäljningstävlingar är i regel skattepliktiga.

Belöningsresor

Belöningsresor kan i regel ses som ersättning för utfört arbete. En sådan förmån är därför skattepliktig för den anställde som lön. Det gäller också om resan har karaktären av gratifikation, exempelvis om den anställde bjuds på en resa efter en viss tids anställning i företaget (RÅ 1984 1:40 I).

Resan är en skattepliktig förmån även om arbetsgivarens generalagent eller branschorganisation har bekostat den (RÅ 1984 1:40 II).

Försäljningsvinster och resor

Vinst i t.ex. försäljningspristävlingar, där priserna består av en resa, är ytterligare exempel på en förmån som ses som ersättning för utfört arbete. Sådana förmåner är därför alltid skattepliktiga för mottagaren (RÅ 1984 1:40 II).

Om resan är en kombination av belöningsresa och studie- eller konferensresa ska varje del bedömas efter sitt verkliga innehåll, dvs. hur stor del som tidsmässigt är avsatt för nöje och rekreation. (RÅ 1988 ref. 99 I–III).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1984 1:40 I [1]
  • RÅ 1984 1:40 II [1] [2]
  • RÅ 1988 ref. 99 I–III [1]