OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Om en person får pendlingsstöd eller resebidrag i samband med aktivitetsstöd får han eller hon inte göra avdrag för den del av kostnaderna som ersättningen är avsedd att täcka.

Pendlingsstöd

Om en person som är arbetslös eller riskerar att bli arbetslös tar ett arbete som medför långa pendlingsresor kan han eller hon få pendlingsstöd. Man får pendlingsstöd för de reskostnader som överstiger de kostnader som man normalt skulle ha haft för arbetsresor inom ett normalt pendlingsavstånd.

Pendlingsstöd medges med högst 2 000 kr i månaden för dagpendling (förordning [1999:594] om flyttbidrag).

Bidraget är skattefritt (11 kap. 27 § IL). Det innebär att avdrag inte medges för den kostnad som bidraget är avsett att täcka. För andra kostnader medges avdrag om förutsättningarna för avdrag för arbetsresor är uppfyllda.

Eftersom bidraget inte är skattepliktigt redovisas det inte i kontrolluppgiften.

Aktivitetsstöd

Personer som deltar i arbetsmarknadspolitiskt program, rehabilitering eller genomgår utredning kan få aktivitetsstöd av Försäkringskassan. Bidraget är skattepliktigt (11 kap. 36 § IL).

Bidrag till dagliga resor kan dessutom betalas ut av Arbetsförmedlingen. Detta är skattefritt.

Ersättning för bilresor betalas ut med 18,50 kr/mil för den del av kostnaden som överstiger 600 kr/månad (förordning [1996:1100] om aktivitetsstöd).

Eftersom bidraget är skattefritt medges inte avdrag för den kostnad som bidraget är avsett att täcka. Däremot medges avdrag med 600 kr/månad om förutsättningarna för avdrag för arbetsresor är uppfyllda. Avdraget motsvarar den del av kostnaden för resorna som inte täcks av bidraget.

När en person måste genomgå rehabilitering för att få sjukpenning anses rehabiliteringen vara jämställd med utförande av arbete. Avdrag medges därför med reskostnader som har samband med rehabiliteringen (RÅ 1994 ref. 4).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1994 ref. 4 [1]

Lagar & förordningar

  • Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd [1]
  • Förordning (1999:594) om flyttbidrag [1]
  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]