OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Styrelsearvoden och liknande ersättningar från ett svenskt aktiebolag är skattepliktiga.

Skattepliktigt styrelsearvode

Ett styrelsearvode eller en liknande ersättning som ett svenskt aktiebolag eller en annan svensk juridisk person betalar ut till en styrelseledamot eller en suppleant i en styrelse är skattepliktig (5 § första stycket 3 SINK). Det saknar betydelse om styrelsemötet

  • äger rum i Sverige eller utomlands
  • styrelseledamoten deltar i mötet eller inte
  • styrelseledamoten utför delar av arbetet utomlands, t.ex. läser in material.

Skattefri ersättning för kostnad för resa och logi

Skattefrihet gäller för ersättningar som ett svenskt aktiebolag eller en annan svensk juridisk person betalar ut till en ledamot eller en suppleant i en styrelse (eller ett liknande organ) för kostnader för resa till respektive från styrelsemötet samt för logi i samband med mötet (6 § 3 SINK). Ersättningarna är skattefria oavsett om styrelsemötet hålls i Sverige eller utomlands.

Se även Skattefri ersättning för kostnad för resa och logi för anställda.

Inkomsten kan vara skattefri på grund av ett skatteavtal

Om en inkomst är undantagen från beskattning på grund av bestämmelser i ett skatteavtal är den undantagen från skatteplikt enligt SINK (6 § 6 SINK).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2] [3]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster