OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Punkt 1

Punkt 1 överensstämmer med artikel 2 punkt 1 i OECD:s modellavtal.

Punkt 2

Punkt 2 nämner inte skatter som utgår på det sammanlagda beloppet av företags löneutbetalningar (i modellavtalet ”taxes on the total amounts of wages and salaries paid by enterprises”). Sådana skatter omfattas alltså inte av det nordiska skatteavtalet, vilket är i enlighet med praxis i svenska skatteavtal. I övrigt överensstämmer bestämmelsen i sak med artikel 2 punkt 2 i OECD:s modellavtal.

Punkt 3

Uppräkningen i punkt 3 av de skatter som omfattas är uttömmande, vilket avviker från artikel 2 punkt 3 i OECD:s modellavtal där uppräkningen är exemplifierande. Punkt 4 gör det emellertid möjligt att tillämpa avtalet även på vissa skatter som införs efter det att avtalet ingicks.

Punkt 4

Punkt 4 överensstämmer i sak med artikel 2 punkt 4 i OECD:s modellavtal bortsett från andra meningen om dansk och färöisk förmögenhetsskatt

Arbejdsmarkedsbidrag

Arbejdsmarkedsbidrag, ibland kallat AM-bidrag, var tidigare en socialförsäkringsavgift i Danmark men är från och med den 1 januari 2008 en inkomstskatt. Det omfattas därför av det nordiska skatteavtalet. Skatteverket anser att AM-bidrag inte får tas ut på inkomst som Danmark ska undanta från beskattning enligt avtalet. Har Danmark tagit ut AM-bidrag i strid med avtalet ska det vid beskattningen i Sverige inte göras någon avräkning för bidraget (Skatteverkets ställningstagande Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2] [3] [4]

Ställningstaganden

  • Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet [1]