OBS: Detta är utgåva 2016.5. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är utfärdande myndighet vid handläggning av ärenden enligt lagen om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Vem fattar beslutet?

Skatteverket är den utfärdande myndigheten enligt lagen (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige (2 § IdF). Det är alltså Skatteverket som efter ansökan fattar beslut om

  • utfärdande av identitetskort
  • avslag på ansökan
  • återkallelse av identitetskort
  • andra beslut som kan behöva fattas i samband med tillämpningen av lagen och den kompletterande förordningen (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Om beslut enligt lagen eller förordningen ska omprövas, i samband med begäran om omprövning eller vid överklagande, är det också Skatteverket som fattar beslut.

Skatteverket har med stöd av 17 § IdF meddelat föreskrifter om identitetskort, SKVFS 2009:14.

Beslut enligt lagen gäller omedelbart

Ett beslut enligt lagen, t.ex. om avslag eller återkallelse, gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet (20 § IdL).

Särskilt om prövning av ansökan

För att en prövning av en ansökan om identitetskort ska göras måste sökande dessförinnan ha betalat en ansökningsavgift (16 § IdF). Om så inte har skett gäller bestämmelserna i 11 § avgiftsförordningen i tillämpliga delar. För prövning av ansökan gäller i övrigt bestämmelserna i 12–14 §§ avgiftsförordningen.

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om identitetskort; [1]

Lagar & förordningar

  • Avgiftsförordning (1992:191) [1]
  • Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1] [2] [3]
  • Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige [1]