OBS: Detta är utgåva 2016.7. Visa senaste utgåvan.

Hur beskattas bilkostnadsersätting?

Ersättning från arbetsgivare till anställd för kostnader för användning av egen bil eller förmånsbil i tjänsten är skattepliktig (11 kap. 1 § IL). Samtidigt har den anställde avdragsrätt för utgifter för tjänsteresor med schablonbelopp (12 kap. 5 § IL).

Om arbetsgivaren betalar ut bilersättning med samma belopp som det avdragsgilla schablonbeloppet, kan arbetsgivaren ange detta på kontrolluppgiften med en kryssmarkering, så kallad tyst kvittning (15 kap. 10 § SFL).

Eftersom beloppen tar ut varandra ska den anställde inte ta upp ersättningen i inkomstdeklarationen och inte heller göra något avdrag.

Om den anställde får högre bilersättning än de avdragsgilla schablonbeloppen, ska den överskjutande delen tas upp till beskattning.

Om arbetsgivaren har betalat ut bilersättning med lägre belopp än de avdragsgilla schablonbeloppen har den anställde rätt till avdrag med schablonbeloppen. I sådana fall ska den kostnadsersättningen som den anställde fått utbetalt tas upp till beskattning i inkomstdeklarationen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]