På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

OBS: Nedan visas versionen från 12 sep 2017. För att se den senaste informationen, klicka här.

Skatteverkets beslut enligt kupongskattelagen får överklagas av den beslutet rör och av allmänna ombudet hos Skatteverket. Undantag finns.

Överklagande av Skatteverkets beslut

Beslut som Skatteverket fattar enligt kupongskattelagen får överklagas hos förvaltningsrätten av den som beslutet rör. Överklagande får även ske av allmänna ombudet hos Skatteverket (29 § första stycket KupL).

Ett överklagande inverkar inte på skyldigheten att betala skatt eller dröjsmålsavgift (22 § fjärde stycket KupL).

Beslut som inte får överklagas

Skatteverkets beslut att enligt 22 § första stycket KupL förelägga värdepapperscentralen eller aktiebolaget att fullgöra sin betalningsskyldighet får inte överklagas (29 § andra stycket KupL).

Skatteverkets beslut om revision enligt 24 § KupL får inte överklagas (29 § andra stycket KupL).

Tidsfrister

Ett överklagande av den beslutet rör ska ha kommit in inom två månader från den dag då denne fick del av beslutet. Ett överklagande från allmänna ombudet ska ha kommit in inom två månader från den dag då beslutet meddelades (29 § första stycket KupL).

Överklagande av domstolsbeslut

Vid överklagande av FR:s eller KR:s beslut så gäller bestämmelserna i 67 kap. 27–30 §§ SFL för mål enligt KupL. Motsvarande gäller om allmänna ombudet överklagar (30 § KupL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Referenser inom förvaltningsrätt & förfarande

Till toppen