OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

Ett kassaregister ska visa alla registreringar som har gjorts samt programmeringar och inställningar. Kassaregistret ska vara tillverkardeklarerat och anslutet till en certifierad kontrollenhet.

Vad är ett kassaregister?

Med kassaregister menas inte bara kassaapparaten utan även kassaterminal, kassasystem och liknande apparater där varor och tjänster registreras mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort (39 kap. 2 § SFL).

Grundläggande krav på kassaregistret

Det grundläggande kravet på det kassaregister som företaget ska använda är att det på ett tillförlitligt sätt visar alla registreringar som har gjorts, samt de programmeringar och inställningar som enligt bokföringslagen utgör behandlingshistorik.

Ett företag som omfattas av bestämmelserna om skyldigheten att använda ett kassaregister, ska använda ett kassaregister som är certifierat (39 kap. 8 § SFL).

Ett tillverkardeklarerat kassaregister uppfyller kraven

Några certifierade kassaregister finns inte. Därför har Skatteverket utnyttjat ett bemyndigande i 9 kap. 3 § SFF och meddelat ett generellt undantag från kraven på certifiering. Detta undantag gäller för kassaregister som har en tillverkardeklaration enligt Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister (SKVFS 2014:9), och som är anslutet till en certifierad kontrollenhet enligt Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister (SKVFS 2009:2, omtryckt i SKVFS 2016:1).

I Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2014:9 finns bestämmelser om vilka krav som gäller för ett tillverkardeklarerat kassaregister.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Föreskrifter

  • Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; [1]
  • Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister [1]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandeförordning (2011:1261) [1]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1] [2]