OBS: Detta är utgåva 2018.8. Visa senaste utgåvan.

Skatteavdrag ska inte göras från ersättningar som understiger 100 kr (10 kap. 4 § 1 SFL). Det gäller även om förutsättningarna för skyldighet att göra skatteavdrag i övrigt är uppfyllda. Bestämmelsen finns för att förenkla administrationen vid utbetalningar av småbelopp.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]