OBS: Detta är utgåva 2019.3. Visa senaste utgåvan.

Ett pensionssparavdrag kan göras som allmänt avdrag eller som avdrag i näringsverksamheten.

I vissa fall ska avdraget göras i inkomstslaget kapital. Om detta läser du under Särskilda medgivanden (dispenser).

Avdrag medges som allmänt avdrag eller i näringsverksamheten

Ett pensionssparavdrag kan göras som allmänt avdrag (62 kap. 8 §  IL) eller som avdrag i näringsverksamheten (16 kap. 32 § IL).

Avdrag som grundar sig på tjänst ska dras av som allmänt avdrag och avdrag som grundar sig på överskott av en näringsverksamhet eller inkomst i inkomstslaget kapital ska dras av i näringsverksamhet (59 kap. 13 § IL).

Exempel: allmänt avdrag och avdrag i näringsverksamhet

Svea har under året arbetat huvudsakligen i sitt jordbruk. Under ett par månader har hon dock varit anställd och då tjänat 52 000 kr. I anställningen har hon inte haft någon pensionsrätt. Efter avdrag för kostnader med 2 000 kr är hennes inkomst av tjänst 50 000 kr.

När Svea gör bokslutet för räkenskapsåret kommer hon fram till ett överskott i jordbruket på 150 000 kr före avdrag för pensionssparande, före avdrag för särskild löneskatt på detta och före avdrag för egenavgifter. Tillsammans med överskottet i tjänst är då Sveas sammanlagda avdragsgrundande inkomst 200 000 kr.

Avdragsutrymmet för näringsverksamheten är 52 500 kr (35 % x 150 000). Avdragsutrymmet för anställning där pensionsrätt saknas är 17 500 kr (35 % x 50 000). Sveas sammanlagda avdragsutrymme är alltså 70 000 kr (52 500 + 17 500).

Svea antas ha gjort följande alternativa betalningar till ett pensionssparande:

a) 60 000 kr

Svea kan dra av hela betalningen om 60 000 kr eftersom den ryms inom avdragsutrymmet 70 000 kr.

Upp till respektive avdragsutrymme i tjänst och näringsverksamhet kan Svea fritt fördela avdraget mellan allmänt avdrag och avdrag i näringsverksamheten. Svea kan exempelvis dra av 15 000 kr som ett allmänt avdrag och 45 000 kr i näringsverksamheten.

b) 80 000 kr

Eftersom Sveas avdragsutrymme är 70 000 kr får Svea göra avdrag med högst 70 000 kr. Svea ska dra av 17 500 kr som ett allmänt avdrag och 52 500 kr i näringsverksamheten.

Den återstående delen av betalningen, 10 000 kr, har Svea möjlighet att dra av under nästa beskattningsår.

c) 10 000 kr

Svea får dra av hela betalningen om 10 000 kr som allmänt avdrag, fördela den mellan allmänt avdrag och avdrag i näringsverksamheten eller dra av hela betalningen i näringsverksamheten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar