OBS: Detta är utgåva 2019.6. Visa senaste utgåvan.

På dessa sidor används ibland begreppet köp. Med köp förstås även import och unionsinterna förvärv.

Uppdaterat