OBS: Detta är utgåva 2020.1. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket är beslutande myndighet i ärenden enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (4 § HUSFL). Lagen saknar regler om ändring av beslut. Förvaltningslagens regler om ändring av beslut är därför tillämpliga på de beslut Skatteverket fattar med stöd av lagen (37 och 38 §§ FL).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (2017:900) [1]
  • Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete [1]