OBS: Detta är utgåva 2020.15. Visa senaste utgåvan.

Socialavgifternas syfte är att finansiera systemen för social trygghet. De betalas som arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Arbetsgivaravgifter betalas av den som betalar ut avgiftspliktig ersättning för arbete, tex arbetsgivare och uppdragstagare. Egenavgifter betalas av egenföretagare och delägare i handelsbolag som har avgiftspliktig inkomst. Men det finns även andra situationer där avgifter ska betalas och undantag från dessa huvudregler.

Uppdaterat