OBS: Detta är utgåva 2021.18. Visa senaste utgåvan.

Socialavgifternas syfte är att finansiera systemen för social trygghet. De betalas som arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Arbetsgivaravgifter betalas av den som betalar ut avgiftspliktig ersättning för arbete till en fysisk person som saknar F-skatt exempelvis till anställda eller uppdragstagare. Egenavgifter betalas i huvudsak av egenföretagare och delägare i handelsbolag som har avgiftspliktig inkomst. Men det finns även andra situationer där avgifter ska betalas och undantag från dessa huvudregler.

Uppdaterat