OBS: Detta är utgåva 2021.1. Visa senaste utgåvan.

Sveriges konventioner och avtal om social trygghet anger vilket lands socialförsäkringssystem som en person ska omfattas av och i vilket land socialavgifter ska betalas. Avtalen innehåller även särskilda regler när en arbetsgivare sänder ut en person för arbete i ett annat konventionsland.