OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Underhåll till patienter och intagna

Underhåll till patienter på sjukhus eller intagna på kriminalvårdsanstalt och liknande ersättningar är skattefria (8 kap. 25 § IL).

Det förekommer liknande ersättningar som ges till andra än intagna på sjukhus eller andra anstalter för vård. Orden ”och liknande ersättningar” har lagts till för att fånga upp även sådana ersättningar (prop. 1999/2000:2 del 2 s. 100).

Begravningshjälp

Begravningshjälp är skattefri (8 kap. 26 § IL).

Tjänstepension som avser tid efter den pensionsberättigades död betraktas inte som begravningshjälp.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 1999/00:2 Inkomstskattelagen del 2 [1]