OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Ersättning till vittne

Ersättning till ett vittne som inställer sig vid domstol eller annan myndighet är skattefri till den del som ersättningen är reseersättning, traktamente eller ersättning för tidsspillan (8 kap. 27 § IL). Skattefriheten gäller inte för den som inställer sig som en del av sin yrkesutövning. Ersättningen ska vara fastställd av domstol eller betalas av allmänna medel.

Ersättning för tidsspillan får betalas till den som på grund av inställelsen förlorar inkomst eller gör annan ekonomisk förlust.

Med vilka belopp traktamente och ersättning för tidsspillan maximalt kan betalas ut av allmänna medel till vittnen med flera framgår av vittnesersättningsförordningen (1982:805).

Ersättning till sakkunnig

Ersättning till sakkunnig eller annan som i sin yrkesutövning inställer sig inför domstol eller annan myndighet är skattepliktig inom ramen för yrkesverksamheten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Vittnesersättningsförordningen 1982:805 [1]