OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Certifikatförlustförsäkringar kan tecknas för personer som har ett ordinarie arbete som flygplansförare, sjöbefäl eller lokförare. Premierna kan betalas av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren.

Certifikatförlustförsäkring kan vara en sjukpensionsförsäkring eller en sjukförsäkring

Certifikatförlustförsäkringar (Loss of licence-försäkringar) tecknas för personer som har ett ordinarie arbete som flygplansförare, sjöbefäl eller lokförare. En certifikatförlustförsäkring är antingen en sjukpensionsförsäkring eller en sjukförsäkring. Läs mer om reglerna för inkomstbeskattning av certifikatförlustförsäkring.

Premierna kan betalas av arbetstagaren själv eller av arbetsgivaren.

Arbetstagaren betalar premien

Om arbetstagaren betalar premien för en sjukpensionsförsäkring som uppfyller kraven i 58 kap. IL kan hen göra avdrag för premien inom de ramar som gäller för pensionsförsäkringar.

En försäkring som inte uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring är en sjukförsäkring. Premier för en egen sjukförsäkring är inte avdragsgilla.

Arbetsgivaren betalar premien

Om arbetsgivaren betalar premien är den inte avdragsgill för den anställda, oavsett om det är en sjukpensionsförsäkring eller en sjukförsäkring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]