OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Det kan förekomma att en person i samband med sin tjänst betalar avgifter för egen eller efterlevandes pensionering i det fall denna pensionering är ordnad på annat sätt än genom försäkring.

Avgifterna ska dras av förutsatt att det för pensionsordningen gäller sådana villkor som överensstämmer med villkoren i 58 kap. 4–16 b §§ IL för en pensionsförsäkring (12 kap. 34 § IL).

Avdragsbegränsningen om 5 000 kr för övriga utgifter gäller.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]