OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

A-skatt

Den som inte är godkänd för F-skatt har A-skatt. Det innebär att även en juridisk person kan ha A-skatt. För den som har A-skatt betalas den preliminära skatten genom skatteavdrag. Det innebär att den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen till någon som har A-skatt ska göra skatteavdrag, se 10 kap. 2 § andra stycket SFL.

Skatteverket anser att en ansökan om skatteregistrering för A-skatt ska avslås när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från ett land utanför EES eller Schweiz.

Särskild A-skatt (SA-skatt)

Skatteverket kan fatta beslut om en särskilt debiterad A-skatt om den preliminära skatten som betalas genom skatteavdrag inte förväntas täcka den slutliga skatten. Den som debiterats en sådan SA-skatt ska själv betala in det debiterade beloppet.

Skatteverket beslutar oftast om SA-skatt för fysiska personer som är delägare i ett handelsbolag eller fysiska och juridiska personer som bedriver näringsverksamhet men som valt att inte ansöka om godkännande för F-skatt eller som fått sitt godkännande återkallat.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz [1]