OBS: Detta är utgåva 2022.13. Sidan är avslutad 2023.

I ML finns särskilda bestämmelser som i vissa fall medför rätt till återbetalning av ingående skatt.

Observera att avdragsrätt för ingående skatt respektive jämkning av ingående skatt rör andra bestämmelser i ML, se avdragsrätt för ingående skatt respektive jämkning av ingående skatt.

Uppdaterat