OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2023.

Omvänd skattskyldighet innebär att det för vissa omsättningar inom landet är köparen, inte säljaren, som är skattskyldig. Nedan redogörs för i vilka fall omvänd skattskyldighet ska tillämpas.

Uppdaterat

Nytt: 2022-02-02

Den sida som tidigare hette Övriga fall har delats upp på nya, separata sidor om utsläppsrätter, guld, avfall och skrot av vissa metaller samt mobiltelefoner m.m.