OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2023.

Nytt: 2022-02-02

Det har varit otydligt vad som menats med ”svenska beskattningsbara personer” och begreppet har därför bytts ut mot andra formuleringar på sidan.

Vid omsättning inom landet mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt i Sverige, är köparen skattskyldig om omsättningen avser något av följande (1 kap. 2 § första stycket 4 a ML):

  • Guldmaterial eller halvfärdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar.
  • Investeringsguld under förutsättning att säljaren är frivilligt skattskyldig för omsättning av investeringsguld enligt 3 kap. 10 b § ML.

Motsvarande bestämmelse finns i artikel 198 i mervärdesskattedirektivet. Syftet med omvänd skattskyldighet vid handel med guld är bl.a. att förhindra mervärdesskattebedrägerier (prop. 1998/99:69).

Läs mer på sidan Omvänd skattskyldighet vid handel med guld.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 1998/99:69 Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld [1]