OBS: Detta är utgåva 2022.3. Visa senaste utgåvan.

Begränsat skattskyldiga beskattas endast i undantagsfall enligt IL i inkomstslaget tjänst. Beskattning i inkomstslaget tjänst kan bli aktuell vid kapitalvinst på kvalificerade andelar och när en person väljer beskattning enligt IL i stället för enligt SINK eller A-SINK.

Tjänsteinkomster beskattas normalt enligt SINK eller A-SINK

Tjänsteinkomster beskattas normalt enligt bestämmelserna i SINK eller A-SINK (artister och idrottsutövare) för den som är begränsat skattskyldig. Det finns dock en möjlighet att i stället välja beskattning enligt IL och beskattas i inkomstslaget tjänst.

Utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas med kupongskatt

En begränsat skattskyldig person ska betala kupongskatt på utdelning på kvalificerade andelar i fåmansföretag som är svenska aktiebolag (1 § KupL). Någon fördelning mellan tjänst och kapital görs inte då det inte finns några bestämmelser om en sådan fördelning i KupL.

Kapitalvinst vid avyttring av kvalificerade andelar i fåmansföretag beskattas enligt bestämmelserna i IL

Om en begränsat skattskyldig person säljer kvalificerade andelar inom den tioårsperiod som anges i 3 kap. 19 § IL (tioårsregeln) är personen skattskyldig för kapitalvinsten. Uppkommer en kapitalvinst på de kvalificerade andelarna kan en del av denna komma att beskattas i inkomstslaget tjänst i enlighet med bestämmelserna i 57 kap. IL.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Kupongskattelag (1970:624) [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster