OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på alkohol som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om alkoholskatt (LAS) och beslut enligt förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LAS

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på alkohol som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om alkoholskatt, LAS (34 och 34 a §§ LAS). Övriga beslut som Skatteverket fattar enligt LAS eller förordningen om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker (FIOSP) omfattas inte av SFL:s bestämmelser. Observera att beslut om återbetalning av skatt enligt 28, 29 eller 30 § LAS ska anses som beslut om punktskatt (53 kap. 5 § SFL).

Vilka beslut fattas med stöd av LAS och FIOSP?

De beslut som fattas med stöd av LAS eller FIOSP är följande:

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar