OBS: Detta är utgåva 2017.7. Visa senaste utgåvan.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om skatt på alkohol som fattas av Skatteverket. Skatteverkets övriga beslut enligt lagen om alkoholskatt (LAS) omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på beslut om skatt enligt LAS

SFL:s bestämmelser är tillämpliga på de beslut om punktskatt på alkohol som fattas av Skatteverket i enlighet med bestämmelserna i lagen om alkoholskatt, LAS (34 och 34 a §§ LAS). Skatteverkets övriga beslut enligt LAS omfattas inte av SFL:s bestämmelser.

Vilka beslut fattas med stöd av LAS?

De beslut som fattas med stöd av LAS är följande:

Referenser på sidan

Lagar & förordningar