OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Skatten på e-vätskor tas ut i förhållande till vätskornas volym. Skatten på andra nikotinhaltiga produkter tas ut i förhållande till produkternas vikt.

E-vätskor

Vid beskattning av e-vätskor tillämpas två olika skattesatser.

För e-vätskor tas skatt ut med 2 000 kronor per liter vätska medan skattesatsen för högkoncentrerade e-vätskor är 4 000 kronor per liter vätska (3 § LSNP).

Skatten tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde (prop. 2017/18:187 s. 59).

Andra nikotinhaltiga produkter

För andra nikotinhaltiga produkter tas skatt ut med 200 kronor per kilo (4 § LSNP).

Skatten tas ut enligt den skattesats som gäller vid tidpunkten för skattskyldighetens inträde (prop. 2017/18:187 s. 59).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikontinhaltiga produkter [1] [2]