OBS: Detta är utgåva 2023.1. Visa senaste utgåvan.

Rättsligt stöd för informationsutbyte i skatteärenden finns i särskilda EU-förordningar, EU-direktiv, multilaterala mellanstatliga avtal (konventioner) och bilaterala mellanstatliga avtal. Sådana juridiska instrument kallas ofta rättsakter om informationsutbyte. Mellanstatligt informationsutbyte brukar delas in i informationsutbyte på begäran, spontant informationsutbyte, automatiskt informationsutbyte, närvaro vid skatteutredning i annat land, samtidiga kontroller och gemensamma revisioner. I svensk lagstiftning finns kompletterande bestämmelser om förfarandet.

Referenser inom informationsutbyte med andra länder