OBS: Detta är utgåva 2023.14. Sidan är avslutad 2023.

På dessa sidor används vanligtvis begreppet köp. Med begreppet köp förstås även import och unionsinterna förvärv.

Uppdaterat