OBS: Detta är utgåva 2023.15. Visa senaste utgåvan.

Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer ska lämna kontrolluppgifter för rapporteringspliktiga säljare på en plattform. Kontrolluppgiften ska innehålla uppgifter om den ersättning som säljaren har fått för uthyrning av fast egendom, personliga tjänster, försäljning av varor och uthyrning av transportmedel. Om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte kommer att lämna några sådana kontrolluppgifter under ett år ska operatören lämna en underrättelse till Skatteverket.

Uppdaterat