OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Det finns regler i folkbokföringslagen för var en person ska anses vara bosatt och hur man anmäler flytt inom Sverige. Huvudregeln är att en person ska vara folkbokförd på den fastighet där hen har sin regelmässiga dygnsvila.

Nytt: 2023-11-10

Sidorna har skrivits om och strukturen har ändrats. Detta för att förtydliga informationen och den rättsliga metoden. Sidan Grundläggande om bosättning har tillkommit för att ge en översikt av bestämmelserna som reglerar var en person ska anses bosatt. Ytterligare information finns i uppdateringsnotiser på sidor där större förändringar har skett.